Våra specialistområden

Inspektion och tillståndsbedömning

En inledande inspektion och tillståndsbedömning ligger oftast till grund för att bestämma en byggnad eller anläggnings kondition. Beroende på problemets karaktär kan inspektionerna genomföras enbart visuellt med enklare utrustning eller behöva mycket omfattande utredningar där även belastningsprov kan ingå.

Provning

Vi är specialister inom oförstörande provning av betongkonstruktioner och kan kartlägga ett stort antal defekter som kan tänkas uppkomma. Därtill har vi avancerad utrustning för att kartlägga placering av såväl armering/spännkablar som håligheter i betongen.

Reparation

Det finns många orsaker till varför en byggnad eller anläggning kan behöva repareras eller förstärkas. Vi har erfarenhet, tekniska lösningar och metoder för många olika typer av konstruktioner och material.

Vi kan hjälpa er att med modern mätteknik följa upp era konstruktioner över tid. Vi har tillgång till kompetenta mättekniker och utrustning för att övervaka konstruktioner över en längre period. Vi kan även leverera rena datalösningar med information från mätningar om så önskas.

Beräkning och modellering

Vi är i huvudsak fokuserade på dimensionering gällande reparation och förstärkning av befintliga konstruktioner. Därtill är vi kunniga när det gäller att simulera och modellera bärförmåga.

Utveckling och innovation

Vi har en god förståelse och ett stort kunnande när det gäller utveckling och innovationsprocesser – speciellt inom byggbranschen. Utmaningen ligger i att förstå vart man ska någonstans, hur man ska komma dit och vilka som ska göra jobbet.

Vi är ett litet företag med stora uppdragsgivare. Inför varje uppdrag sätter vi samman experter med kompetens för att lösa problemet. I vår nätverksorganisation blir inget uppdrag för stort eller för litet.

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.