Kunden ville kunna kunna identifiera kunders behov och efterfrågan i tidigare skeden. Från att vänta på order till ett mer aktivt arbetssätt.

Reparation och förstärkning av betongpelare med kevlar

Industrilokalens 40-åriga betongpelare hade omfattande skador på grund av korrosion och överbelastning. Så löste vi reparationen med minimal driftstörning.

Oförstörande provning - Invator

Skador hos befintliga spännkablar i betongkonstruktioner, framförallt grova konstruktioner, är oerhört komplicerade att kartlägga. Så löste vi problemet med tomografi.

Beräkning och modellering av kostrutioner - Invator

Bärförmågan i mastfundamentet med en 240 m hög mast befarades nedsatt. Skulle det hålla eller var risken för kollaps överhängande?

Strucktural healt monotoring av bro (SHM)

Kostnadseffektiv uppföljning av sprickor och påkänningar i armering i en järnvägsbro med full datainsamling. Så gick det till.

Reparation och förstärkning parkeringsgarage

Parkeringsgaraget hade sprickor i pelare och bjälklag samt korrosionsutfällningar på grund av bristande underhåll. Så löste vi problemet.

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.