Kolfiberförstärkning av grova betongpelare

 

Problemställning
I en industribyggnad uppvisade de befintliga 40-åriga betongpelarna omfattande skador. Skadorna berodde på en kombination av korrosion samt överbelastning. Därtill hade man inte möjlighet att stänga av verksamheten under mer än 2–3 dygn åt gången.

Resultat
Ett 20-tal pelare med dimensionen 600x600x5 000 mm har förstärkts med omkringliggande kolfiberväv. Totalt applicerades mellan 5–10 lager väv. Förstärkning av de första pelarna gjordes cirka 2010 och fortskrider under 2020. Resultatet efter förstärkningen är lyckat. Dock har vattenånga och mindre brister i utförande medfört att två av pelarna behövts förstärkas igen. Miljön är mycket aggressiv med 50–60 °C och en luftfuktighet av mer än 90 % RH.

Lösning
Efter att ha genomfört en tillståndsbedömning av pelarna och räknat igenom förstärkningsbehovet genomfördes arbetet i följande steg:

Förarbete

 • Installationer kopplas bort/avlägsnas för att sedan eftermonteras.
 • Lös betong bilas bort mekaniskt.
 • Injektering av sprickor.
 • Korrosionsskydd av armering.
 • Upplagning av betong.
 • Slipning av betong innan förstärkning.

Förstärkningsarbete

 • Primning av slipad och rengjord betongyta.
 • Applicering av lim.
 • Montering av kolfiberväv.
 • Nytt lager av lim för att väta fiber och sedan ny kolfiberväv. Proceduren upprepas till att föreskrivet antal lager är applicerade.

Efterarbete

 • Bomknackning.
 • I vissa fall brandskyddas eller målas förstärkningen.
 • Återmontage av installationer.

Standard
EN1504-9 samt SS-ISO 13822.

Typisk betongpelare med skador.

Förstärkning av pelare.

 

Målning av pelare. Påföring av värme för snabbare härdning.

Kommentar
För att erhålla en bra förstärkningseffekt av grova pelare behöver man vara noggrann med under-arbetet och sträcka kolfiberväven i samband med förstärkningen, undvika veck och böjar. Vidare applicerades fler lager kolfiber i de sektioner där det fanns infästningar i pelarna. Förstärkningsmetoden används av kunden fortlöpande för att säkerställa säkerheten i sin byggnad.

Vi är ett litet företag med stora uppdragsgivare. Inför varje uppdrag sätter vi samman experter med kompetens för att lösa problemet. I vår nätverksorganisation blir inget uppdrag för stort eller för litet.