Beräkning och modellering

Beräkning och modellering är en bra metod för att säkerställa bärighet och stabilitet i befintliga eller planerade delar i en byggnadskonstruktion. Vi hjälper dig att ta fram relevanta konstruktionsberäkningar för nykonstruktion samt för ombyggnader och renovering. Vi har lång erfarenhet och hjälper dig i alla moment.

 

Vi hjälper dig också med beräkningar för att bedöma bärförmåga hos befintliga byggnader och anläggningar, speciellt för betongkonstruktioner som befinner sig i olika stadier i nedbrytningsprocessen. Det kan vara ökad belastning eller där funktionen förändrats, t ex i samband med håltagning.

Vi genomför även forensiska och strukturella besiktningar i samband med skador samt provbelastning och verifiering av bärförmåga. Det sistnämnda görs ofta i samband med FE-modellering baserad på mätdata och verkliga material- och geometriska parametrar.

Ombyggnad- och renoveringsteknik
I samband med ombyggnad och renovering genomförs ofta stora konstruktiva förändringar. Vi hjälper dig med beräkningar för att denna förändring ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Förstärkning av betongkonstruktioner
Vi är specialister på att förstärka betongkonstruktioner. Med en gedigen verktygslåda att plocka ur använder vi oss av såväl aktiva som passiva metoder. Exempelvis utanpåliggande spännkablar eller pålimmade kolfiberlaminat/väv/stavar.

Forensiska och strukturella besiktningar
Vi hjälper dig att bedömma bärförmågan efter olyckshändelser i samband med t.ex. brand eller påkörningar.

Simulering och modellering
För komplexa konstruktioner genomför vi simuleringar via FE-analys där vi även kopplar simuleringarna till mätningar i realtid.

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.