Oförstörande provning

För att minska miljöpåverkan i samband med tillståndsbedömning av befintliga bygg- och anläggningskonstruktioner i betong är oförstörande provning en kraftfull metodik att använda utan att konstruktionen skadas.

Vi hjälper dig att:

 • Verifiera att betongkonstruktionen är i överensstämmelse med ritning genom att mäta konstruktionen tjocklek, utformning, armeringens placering samt antal, dimension etc.
 • Kartlägga och bestämma storleken på sprickor i betongens yta
 • Bestämma djup på sprickor i betongen
 • Detektera håligheter och defekter i betongens volym
 • Kartlägga områden med dålig vidhäftning mellan armering och betong samt för pågjutningar
 • Kartlägga placering av foderrör och spännarmering
 • Bedöma om slakarmering och/eller spännkablar har korrosionsskador samt bedöma omfattningen av korrosionen
 • Bedöma skador eller brott på spännkablar

Oförstörande provningsmetoder
Metoder för oförstörande provning klassificeras i mekaniska, elektromagnetiska och optiska metoder. Vi erbjuder en kombination av oförstörande provningsmetoder:

Mekaniska metoder

 • Studshammare
 • Ultraljud
 • Pulseko (Impact-eco)
 • Tomografi

Elektromagnetiska metoder

 • Radar (GPR)
 • Termografi
 • Elektrisk potential (EKP)
 • Täckskiktsmätning

Optiska metoder

 • Fotogrammetrisk mätning
 • 3D laserskanning

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.