System för Structural health monitoring

Tillståndsbedömning genom mätning (Structural Health Monitoring) ibland CSHM (Civil Structural Health Monitoring) har stora möjligheter att bli ett effektivt instrument för att förbättra underhållsprocessen för byggnads- och anläggningskonstruktioner.

Användandet av avancerad mätutrustning för att undersöka tillståndet hos befintliga anläggningar eller för att kartlägga beteendet exempelvis i samband med överlast, fel i arbetsutförande eller feldimensionering, i samband med tillståndsbedömningar har under de senaste 10 åren ökat väsentligt. Inte lika mycket i Sverige som i omvärlden, men även i vårt land finns många exempel där mätning på konstruktioner gett mycket värdefull information för att bedöma säkerhet och funktion.

Inom detta område erbjuder vi:

  • Inspektioner
  • Tillsyn
  • Instrumentering och mätning
  • Värdering av mätdata
  • Funktionskontroller

Detta gör vi genom kompletta mätsystem, sladdlösa eller med kabel, installerade på plats, lokal inhämtning av data eller med distansövervakning. Mätningar utförs även i realtid.

Instrumentering och mätning
Instrumentering och mätning utförs på de flesta byggnads- och anläggningskonstruktioner, vanligast är instrumentering på större anläggningar som broar och dammar, men även övervakning av byggnader i samband med sprängningsarbeten eller registrering av laster, sprickutveckling och temperaturmätningar kan genomföras.

Vanligast är registrering av:

  • Töjning
  • Deformationer
  • Rörelser (accelerationer)
  • Temperatur
  • Last

Värdering av mätdata
Innan installation av mätsystem har objektet normalt genomgått en analys av byggnads- eller anläggningskonstruktionen. Detta för att veta var man ska placera sensorer och vidare vilken mätdata man sedan ska använda i analysen. Analysen kan i vissa fall utföras med analytiska metoder annars FE-analys.

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.