Innovation och utveckling

Under åren har vi blivit duktiga på utveckling och innovation. Denna kunskap vill vi dela med våra kunder. Detta gör vi genom att öka innovationsförmågan, effektivisera processen för forskning och utveckling och på så sätt öka värdet på dina produkter och tjänster för dina kunder och därmed ta marknadsandelar. Detta gör vi genom att kartlägga dåtid, nutid och framtid för företaget.

  • Dåtid – förbättra genom att överge produkter/arbetssätt/tjänster/affärsmodeller som inte längre är aktuella – det fungerade igår – men inte idag
  • Nutid – förbättra genom att optimera nuvarande verksamhet – vad fungerar bra? Kan det göras bättre?
  • Framtid – förbättra för att skapa möjlighet för innovationer – behövs det nya modeller – hur ser era nuvarande och framtida kunder ut?

Processen som många företag saknar
Byggprocessen är fragmenterad och ses ofta av andra som outvecklad och inte innovationsbenägen. Vi håller inte med. Vi har en förmåga att lösa problem och se möjligheter – ofta i befintliga projekt. Vi lär oss snabbt från andra och tillämpar detta i vår bransch. Det vi ofta saknar är en process för ta hand om våra erfarenheter och implementera dessa i kommande projekt. Ofta saknas en struktur för hur man ska utveckla och innovera. Vi hjälper er att bli mer framgångsrika.

Så här går det till

  • Vi hjälper er att säkerställa att ni har rätt affärsmodeller, produkter, tjänster och erbjudanden – med stöd av bra systemen och processer.
  • Vi hjälper er att driva tillväxt genom att utveckla innovativa och marknadsanpassade affärsmodeller och erbjudanden. Det innebär bland annat att ni får hjälp med att ta fram ramverk, identifiera möjligheter samt utveckla och implementera innovationsprocessen.
  • Vi hjälper er att utifrån er verksamhet identifiera rätt strategier för erbjudanden och definiera ”roadmaps”.
  • Vi hjälper er att förbättra produktiviteten, effektiviteten och optimera processen för FoU och Innovation. Det gör att ni kommer få en effektivare hantering av era erbjudanden.

 

 

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.