Utbildning är lönsamt och kunskap är lätt att bära.

Vi tror att det bästa sättet för våra kunder att bli lönsamma är att ständigt utbildas.  Personalen är företagets största tillgång och när dess kunnande stärks och byggs på så fortsätter organisationen att utvecklas.

Vi kan själva, eller genom professionellt samarbete, erbjuda er skräddarsydda utbildningar inom samtliga våra specialistområden. Vi delar gärna med oss av kunskap om den kommer till nytta för våra kunder.

Exempel på genomförda utbildningar är:

  • Risker och möjligheter i mindre byggprojekt
  • Förstärkning av betongkonstruktioner med kompositmaterial
  • Tillståndsbedömning av bygg- och anläggningskonstruktioner
  • Framgångsrik innovation inom byggsektorn

Vi kan också skräddarsy utbildningar för Er.

Utbildningarna kan ges såväl fysiskt på plats som intensivutbildning eller över längre tid. Vi ger också utbildningar på distans så att ni kan sitta hemma och ta del av informationen antingen i realtid eller genom inspelat material.

Vi har omfattande erfarenhet av utbildning på högskole- och universitetsnivå.