Så här gör vi:

Vi försöker att överträffa våra kunders förväntningar.
Vi håller oss uppdaterade om den senaste forskningen genom vår koppling till universitet och högskolor.
Vi använder oss av moderna verktyg och utrustning.
Vi utvärderar ständigt våra presentationer för att utveckla våra relationer och arbetssätt.

Inspektion och tillståndsbedömning

Vi har lång och bred erfarenhet av besiktningar och tillståndsbedömningar av olika betongkonstruktioner. Vi utreder bland annat skador orsakade av armeringskorrosion, frost, brand, fukt och alkalisilikareaktioner (ASR).

Provning

För att minska miljöpåverkan i samband med tillståndsbedömning av befintliga bygg- och anläggningskonstruktioner i betong är oförstörande provning en kraftfull metodik att använda utan att konstruktionen skadas.

Reparation

Vi är specialister på att åtgärda betongkonstruktioner och våra metoder och våra förslag följer SS- EN-1504 – Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation.

Tillståndsbedömning genom mätning (Structural Health Monitoring) ibland CSHM (Civil Structural Health Monitoring) har stora möjligheter att bli ett effektivt instrument för att förbättra underhållsprocessen för byggnads- och anläggningskonstruktioner.

Beräkning och modellering

För att säkerställa bärighet och stabilitet i befintliga eller planerade delar i en byggnadskonstruktion krävs ofta konstruktionsberäkningar. Vi hjälper dig att ta fram relevanta konstruktionsberäkningar för nykonstruktion samt för ombyggnader och renovering.

Utveckling och innovation

Under åren har vi blivit duktiga på utveckling och innovation. Denna kunskap vill vi dela med våra kunder. Detta gör vi genom att öka innovationsförmågan, effektivisera processen för forskning och utveckling och på så sätt öka värdet på dina produkter och tjänster för dina kunder och därmed ta marknadsandelar.

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.