Reparation och förstärkning

Anläggningar och byggnader kan behöva repareras på grund av att konstruktionen har degraderat till en nivå att den inte kan uppta de laster den är dimensionerad för, exempelvis i samband med armeringskorrosion, brand etc. Konstruktioner kan även behöva förstärkas för att uppta högre laster, t ex ökade trafiklaster på broar, eller förändrat användningsområde i samband med håltagningar i bjälklag. Det är viktigt att betongkonstruktionen uppfyller den funktion och de säkerhetskrav man ställer på den efter vald åtgärd.

Vi är specialister på att åtgärda betongkonstruktioner och våra metoder och våra förslag följer SS- EN-1504 – Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation.

Förstärkning med kompositmaterial
System för förstärkning av betongkonstruktioner med kompositmaterial har idag funnits på marknaden i ca 30-år. I Sverige utfördes de första förstärkningarna av betongkonstruktioner under mitten av 90-talet och idag har flera hundra olika typer av objekt förstärkts. Orsaken till förstärkning varierar, men vanligt förekommande är att man vill kunna ta upp högre belastningar eller att funktionen hos konstruktionen förändrats. Kraven på kolfiberförstärkningssystemen finns att finna i trafikverkets VV AMA Anläggning, avsnitt EBC.5, där det är uttrycks att ”förstärkningssystemen ska vara väl utprövade och dokumenterade”. Kraven på förstärkningssystemen finns även angivna i den europeiska normen och svenska standarden SS-EN1504 och där som CE-märkta produkter för konstruktiv limning. Det finns i princip tre olika förstärkningssystem, dessa är förstärkning med:

Laminat
Dessa system består av laminat samt ett tixotropt tvåkomponents epoxilim. I vissa fall rekommenderar leverantören av systemet att även en. Ofta är laminaten skyddade med en peel-ply (skyddplast) som tas bort precis innan limning. Systemen är mest användbara för plana ytor, t ex för bjälklag, balkar eller dylikt. Även i samband med håltagning kan laminatsystem vara fördelaktiga. Processen vid limning är ganska enkel. Efter det att betongytan har preparerats, blandar man limmet. Limmet påförs laminatet med en tjocklek av ca 1.5 mm, oftast 3 mm på mitten och konvext ner mot 1 mm vid kanten. Laminatet monteras därefter på avsedd plats på betongytan. Därefter appliceras ett lätt presstryck så att limmet trycks ut på sidorna.

Stavar
Spår med en storlek anpassade till stavens dimensioner sågas upp. Normalt är sågspåret ca 2-3 mm större runt om stavens periferi. Rengöring av spåret är viktigt, lämpligen används högtryckstvätt 100-150 bar. Lim förs på i spåret och staven, vilken kan variera mellan 1 – 10 mm i tjocklek och 10 – 50 mm i bredd, trycks på plats.

Väv
Vävsystem kan ha fiber såväl i en som i flera riktningar. Systemet är mest användbart för krökta ytor såsom pelare, eller i samband med tvärkraftsförstärkning. Systemen skiljer sig något åt i jämförelse med de två tidigare. Betongytan sandblästras eller slipas innan primer appliceras, därefter rollas lim på betongytan och väv monteras i limmet och ytterligare lim påförs. Proceduren kan upprepas tills föreskrivet antal lager väv applicerats.

Reparation- och förstärkningsåtgärder
Övriga reparations- och förstärkningsåtgärder kan vara:

  • Impregnering och andra typer ytskydd, polymera eller cementbaserade
  • Katodiskt skydd
  • Pågjutningar
  • Sprutbetong
  • Utanpåliggande spännkablar

Vi har också erfarenheter från reparation och förstärkning av trä- och stålkonstruktioner.

Vi hjälper dig med tekniska lösningar utifrån objekt, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt. Vi hjälper dig med beräkningar, råd gällande underhållsprogram och att rekommendera lämpliga underhållscykler.

 

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.