Parkeringsgarage

 

Problemställning
Sprickor i pelare och bjälklag samt korrosionsutfällningar. Orsak till problemet kartlades genom först visuell besiktning och bomknackning därefter provtagning gällande karbonatisering och klorider. Täckskikten undersöktes och korrosionsutbredningen i armeringen bestämdes med EKP mätare. I tillägg till provtagningar genomfördes även kontrolldimensionering av pelare.

Resultat
Det framgick att ca 30% av pelarna hade kraftig korrosion och i vissa fall tom bortkorroderad armering ytterligare 40% av pelarna hade korrosionsskador och resterande hade mindre skador eller inga. Skadornas utbredning var ca 300 mm under asfalt samt upp till ca 1.0 meter över asfalt. Orsaken till skadorna var klorider i tösalter som följt med bilarna under vinterhalvåret. Skador i bjälklag(tak) berodde på läckande fogar/brunnar och undermåligt tätskikt. Kontrollberäkningar av pelare visade att förstärkning behövdes. Täckskikten var tillräckliga i de allra flesta fallen.

Lösning
Efter att ha genomfört undersökningen enligt Nivå 1 och Nivå 2 beslöt vi följande:

Pelare

  • Pelare stämpas
  • Undermålig betong avlägsnas med mekanisk bilning, armeringen friläggs upp till ca 150 mm in i ej korroderad armering. Armeringen friläggs motsvarande ca 1.5 armeringsdiameter
  • Armering sandblästras och rostskyddsbehandlas med föreskriven produkt
  • Förvattning och betonglagning med relativt snabbhärdande betong
  • Förstärkning med kolfiberväv
  • Fria betongytor impregnerades
  • Målning med koldioxidbromsande färg

Bjälklag

  • Injektering av sprickor med epoxi
  • Nya brunnar
  • Nytt tätskikt

Nytt framtida underhållsprogram för parkeringsgaraget

Standard
EN1504-9 samt SS-ISO 13822

Bilder
Sprickor i pelare och friläggning av armering Stämpad pelare, uppgrävning ner till betongsula och bortbilning av betong.

Färdigt resultat efter upplagning, förstärkning och målning.

Kommentar
Parkeringsgaraget uppvisade helt enkelt typiska skador för ett garage med åldern 30-50 år med bristande fortlöpande underhåll. Problem med korrosion hos stålarmeringen kunde ha minimerats om garaget hade sopats och spolats rent efter varje vintersäsong.