Beräkning och modellering av mastfundament i betong

 

Projekt
Modellering av mastfundament i betong.

Problemställning
Ett av våra starkaste områden är beräkning och modellering. Ofta gör vi beräkningar och/eller modelleringar innan en tillståndsbedömning eller mätning och nästa alltid i samband med reparationer och förstärkning av konstruktioner.

Våra kunskap bygger på lång erfarenhet och många olika typer av tillämpningar. Vi genomför såväl analytiska beräkningar som numeriska.

Vi har ställt samman handböcker för dimensionering gällande förstärkning av betongkonstruktioner med kompositmaterial samt gällande bruket av fiberarmerade kompositer som inre armering i betongkonstruktioner.

Ett typiskt exempel på uppdrag är att kontrollera bärförmågan hos befintliga byggnader och anläggningar. Ett speciellt uppdrag var att undersöka bärförmågan hos ett mastfundament med en ca 240 m hög mast. Man befarande att bärförmågan på grund av att betongen hade spruckit upp på grund av alkaliska reaktioner där sedan vatten trängt ner och upprepade fryscykler fortsatt att bryta ner betongen inte var tillräcklig.

Resultat
Genom modellering och tillståndsbedömning kunde vi kartlägga bärförmågan och även föreslå insatser för åtgärder. I detta fall räcket det med att injektera sprickor samt se till att vattnet kunde rinna av fundamentet. Bärförmågan var tillräcklig för de undersökta lastfallen.

Lösning
Först genomfördes tillståndsbedömning enligt Nivå 1 och Nivå 2. Därefter sammanställde vi förs en linjär FE-modell för övergripande kontroll av spänningar och laster. Nästa steg var att modellera sprickor och defekter samt lägga på laster från masten. Detta gjorde med icke linjär modellering. ASR påverkan modellerades genom de verkliga sprickor som fanns. Vi gjorde inte modellering vad som eventuellt skulle kunna hända över tid om ASR tillsammans med frostnedbrytning skulle fortsätta över tid.

Resultatet från modelleringen visade att bärförmågan var tillräcklig. Men för att förhindra fortsatt nedbrytning injekterades sprickor och överytan förseddes med ett tätskikt.

Modellering av mastfundament och sprickor.

 

Kommentar
Även om detta objekt är relativt litet var modelleringen ganska omfattande, speciellt när hänsyn togs till befintliga sprickor och skador. Vi kunde ha lagt mer tid på utvärderingen, men kom överres med beställaren att de resultat vi hade kommit fram till var tillräckliga för att lösa den osäkerhet som fanns gällande bärförmåga och risk för kollaps.

Vi är ett litet företag med stora uppdragsgivare. Inför varje uppdrag sätter vi samman experter med kompetens för att lösa problemet. I vår nätverksorganisation blir inget uppdrag för stort eller för litet.